Hạt điều hạt tiêu
HOTLINE TƯ VẤN MIỄN PHÍ
096 9187327


hạt

Hạt điều

hạt điều

Hạt tiêu

hạt điều

Hạt điều 1

LOẠI - WS - LP - SP » WS » ws-6,1đ SL 1,2 tấn-46029- 0969187327 65
ws-6,1đ SL 1,2 tấn-46029-1 65
ws-6,1đ SL 1,2 tấn-46029-1 65

Giá : 140,300 VNĐ/kg

ws:-5.5đ SL 10 bao-61158-1 62

Giá : 126,500 VNĐ/kg

ws-5,8đ SL 7 bao--2 61

Giá : 133,400 VNĐ/kg

03-ws 5,8đ SL 3 tạ 52

Giá : 133,400 VNĐ/kg

ws02 5,9đ SL 1 tấn 51

Giá : 137,411 VNĐ/kg

WS01 6,5đ SL 12 bao 49

Giá : 151,385 VNĐ/kg