Hạt điều hạt tiêu
HOTLINE TƯ VẤN MIỄN PHÍ
096 9187327


hạt

Hạt điều

hạt điều

Hạt tiêu

hạt điều

Hạt điều 1

LOẠI W240-W320 » W320 »
32-8,55đ SL 3 tấn-25252-1 60

Giá : 199,215 VNĐ/kg

W320 7,95đ SL 25 bao

Giá : 182,850 VNĐ/kg

W320 7.95đ sl 5 tấn

Giá : 182,850 VNĐ/kg