Hạt điều hạt tiêu
HOTLINE TƯ VẤN MIỄN PHÍ
096 9187327


hạt

Hạt điều

hạt điều

Hạt tiêu

hạt điều

Hạt điều 1

LOẠI SÂU - SK » SÂU SK - XÔ 123 » 0969187327 0969725783
SÂU SK SL 5 TẤN
SÂU SK SL 5 TẤN
SÂU SK SL 5 TẤN

Giá : 65,000 VNĐ/kg

SÂU SK SL 1 TẤN

Giá : 60,000 VNĐ/kg