Hạt điều hạt tiêu
HOTLINE TƯ VẤN MIỄN PHÍ
096 9187327


hạt

Hạt điều

hạt điều

Hạt tiêu

hạt điều

Hạt điều 1

LOẠI HÀNG LỤA » LỤA NGUYÊN »
ws-6,1đ SL 1,2 tấn-46029-1 65

Giá : 140,300 VNĐ/kg

ws-5,7đ SL 7 bao-2179 -1 64

Giá : 132,000 VNĐ/kg

32-24-8,1đ SL 74 bao-16324-1 63

Giá : 189,000 VNĐ/kg

ws:-5.5đ SL 10 bao-61158-1 62

Giá : 126,500 VNĐ/kg

ws-5,8đ SL 7 bao--2 61

Giá : 133,400 VNĐ/kg

32-8,55đ SL 3 tấn-25252-1 60

Giá : 199,215 VNĐ/kg

24-8,75đ SL 40 bao--2

Giá : 202,710 VNĐ/kg

32-24-8,15đ SL 4 tấn-70807-1 58

Giá : 190,000 VNĐ/kg

05-WS 5,75đ SL 10 bao 55

Giá : 134,000 VNĐ/kg

24-32 xô 8đ SL 8 tạ 54

Giá : 186,320 VNĐ/kg

24-32 xô 8,1đ SL 8 tạ 53

Giá : 188,469 VNĐ/kg

03-ws 5,8đ SL 3 tạ 52

Giá : 133,400 VNĐ/kg

ws02 5,9đ SL 1 tấn 51

Giá : 137,411 VNĐ/kg

01 w240 8,7đ SL 10 bao 50

Giá : 200,294 VNĐ/kg

WS01 6,5đ SL 12 bao 49

Giá : 151,385 VNĐ/kg

LP Cắt SL 3 Tấn

Giá : 95,000 VNĐ/kg

LP Cắt SL 3 Tấn 47

Giá : 95,000 VNĐ/kg

W320 7,95đ SL 25 bao

Giá : 182,850 VNĐ/kg

LP CÁI SL 2 TẤN

Giá : 100,000 VNĐ/kg

W320 7.95đ sl 5 tấn

Giá : 182,850 VNĐ/kg

SÂU SK SL 5 TẤN

Giá : 65,000 VNĐ/kg

SÂU SK SL 1 TẤN

Giá : 60,000 VNĐ/kg

S-Vang SL 1,6 tấn

Giá : 75,000 VNĐ/kg

WS 6,4đ SL 1 TẤN 38

Giá : 146,000 VNĐ/kg

WS 5,6 SL 1,2 TẤN 37

Giá : 128,000 VNĐ/kg