Hạt điều hạt tiêu
HOTLINE TƯ VẤN MIỄN PHÍ
096 9187327


hạt

Hạt điều

hạt điều

Hạt tiêu

hạt điều

Hạt điều 1

TRANG CHỦ » 32-24-8,15đ 0969187327 58
32-24-8,15đ SL 4 tấn-70807-1 58
32-24-8,15đ SL 4 tấn-70807-1 58

Giá : 190,000 VNĐ/kg

05-WS 5,75đ SL 10 bao 55

Giá : 134,000 VNĐ/kg