Hạt điều hạt tiêu
HOTLINE TƯ VẤN MIỄN PHÍ
096 9187327


hạt

Hạt điều

hạt điều

Hạt tiêu

hạt điều

Hạt điều 1

LOẠI W240-W320 » W320 XÔ » 24-32 xô 8,1đ - 0969187327 53
24-32 xô 8,1đ SL 8 tạ 53
24-32 xô 8,1đ SL 8 tạ 53
32-24-8,1đ SL 74 bao-16324-1 63

Giá : 189,000 VNĐ/kg

24-32 xô 8đ SL 8 tạ 54

Giá : 186,320 VNĐ/kg

24-32 xô 8,1đ SL 8 tạ 53

Giá : 188,469 VNĐ/kg