Hạt điều hạt tiêu
HOTLINE TƯ VẤN MIỄN PHÍ
096 9187327


hạt

Hạt điều

hạt điều

Hạt tiêu

hạt điều

Hạt điều 1

LOẠI W240-W320 » W240 » 200.294đ 0969187327 50
01 w240 8,7đ SL 10 bao 50
24-8,75đ SL 40 bao--2

Giá : 202,710 VNĐ/kg

01 w240 8,7đ SL 10 bao 50

Giá : 200,294 VNĐ/kg